KONSERWACJA/CARE

KONSERWACJA MEBLI WYKOŃCZONYCH OLEJEM


 1. Meble drewniane powinny być pielęgnowane systematycznie. Codzienne pielęgnacja polega na sprzątaniu możliwie suchymi metodami, tj. zmiotkami z miękkim włosiem, odkurzaczem ze specjalną końcówką do mebli lub szmatką z mikrobiry.
 2. Usuwanie zabrudzeń z powłoki oleju powinno być wykonane lekko wilgotną ścierką z dodatkiem płynu Arboritec Cleaner, zgodnie z instrukcją obsługi tego środka, lub Arboritec Spray Mop ze środkiem Arboritec Cleaner. Nie należy używac dużej ilości wody, gdyż ze względu na niską wilgotność drewna, może to doprowadzić do jego „wyłódkowania”.
 3. Należy przynajmniej raz na rok przeprowadzić gruntowną pielęgnację stołu, używając do tego Arboritec Satin Oil, zgodnie z instrukcją tego środka.
 4. Meble z litego drewna dostarczane sa z wilgotnością 8-12%. Ta wilgotność odpowiada klimatowi pomieszczenia od 20 do 22 stopni C i od 55 do 65% względnej wilgotności powietrza. Wspomniany klimat powinien być osiągnięty na przestrzeni roku.
 • w lecie będzie on jednak przekroczony,
 • w zimie w wyniku stosowania powszechnych dzisiaj rodzajów ogrzewania niższy.

Stosownie do tego nieuniknione stają się zmiany zachodzące w naturalnym produkcie – meblach drewnianych odpowiednio do zmieniających się warunków:

 • w lecie drewno mebla będzie nieznacznie pęczniało,
 • w zimie nieznacznie kurczyło się.

Drewno mebla jest w zasadniczy sposób zależne od panujących warunków klimatycznych.

5. Mebli nie należy wystawiać na szkodliwe działanie promieni słonecznych a w pomieszczeniu, w którym się znajdują wilgotność powietrza nie powinna przekraczać 70%.

6. Blaty należy chronić przed zamoczeniem, działaniem alkoholu i kontaktem z gorącymi naczyniami.

 

KONSERWACJA MEBLI WYKOŃCZONYCH LAKIEREM


 1. Blaty należy chronić przed zamoczeniem, działaniem alkoholu i kontaktem z gorącymi naczyniami. Zamocznenia  powinny być usuwane ściereczką z mikrofibry.
 2. Należy chronić mebel przed szkodliwym promieniowaniem UV. Należy w tym celu ustawić mebel w mało nasłonecznionym miejscu.
 3. W celu zapewnienia powłoce mebla najlepszych właściwości, nie należy używać środków czystości ze ścierniwem.
 4. Pielęgnując powłokę mebla należy szczególnie uważać, aby środki czystości nie zawierały rozpuszczalników bądź pochodnych.

CARE FOR OIL-FINISHED FURNITURE

 1. Wooden furniture should be cared for systematically. Daily care consists in cleaning using dry methods, if possible, i.e. using brushes with soft bristle, a vacuum cleaner with a special furniture-cleaning nozzle, or a microfiber cloth.
 2. Dirt should be removed from varnished surfaces with a slightly wet piece of cloth with an addition of the Arboritec Cleaner liquid, in accordance with the user instruction of that product, or with an Arboritec Spray Mop with the Arboritec Cleaner liquid. Do not use large quantities of water because, due to the low moisture content of the wood, this may cause the wood to warp.
 3. At least once a year, thorough care should be performed on a table using the Arboritec Satin Oil product, in accordance with the user instruction of that product.
 4. At the time of delivery, furniture made of solid wood has moisture content on the level of 8-12%. This value corresponds to the conditions in a room where the temperature is in the range of 20-22 degrees Celsius and the relative humidity is in the range of 55-65%. Such conditions should be achieved during a year.
 • However, in the summer, the relevant values are higher;
 • and in the winter, due to the types of heating used nowadays, the relevant values are lower.

This inevitably results in changes in the wooden furniture that correspond to the changing conditions:

 • in the summer, the wood slightly expands;
 • in the winter, it slightly shrinks.

The condition wood of which every piece of furniture is made is very dependent on the climate conditions.

5. Furniture must not be exposed to harmful sunlight and the relative humidity in the room where it is located must not exceed 70%.

6. Table tops must be protected against spilled water and alcohol, as well as against contact with hot dishes.

TEMPERATURE AND RELATIVE HUMIDITY OF AIR IN THE ROOM IN THE SUMMER AND THE WINTER

 

Air humidity

Air temperature

Wood moisture content

condition

effect

Summer

75%

20 °C

14.5%

higher

expansion

Winter (slightly heated, ventilated)

45%

20 °C

8.4%

lower

shrinking

Winter (moderately heated, poorly ventilated)

34%

20 °C

6.8%

significantly lower

high shrinking

 

CARE FOR VARNISHED FURNITURE

 1. Table tops must be protected against spilled water and alcohol, as well as against contact with hot dishes. Spilled liquids must be removed using microfiber clothes.
 2. Furniture must be protected against harmful UV radiation. Consequently, furniture must be placed in places with limited exposure to sunlight.
 3. In order to ensure the best characteristics of the furniture coatings, abrasive cleaning products must not be used.
 4. When caring for furniture coating, do not use cleaning products that contain solvents or other derivative products.

CO NAS WYRÓŻNIA?

INSPIRACJA Z NATURY

KONSTRUKCJA NA LATA

PERSONALIZACJA

PROFESJONALNY SUPPORT