O NAS/ABOUT US

Poszukiwanie formy ekspresji.

Wychowałem się w domu nasyconym artyzmem. Gdzie w dużym poszanowaniu dla natury, celebrowało się każdy wspólnie spędzony dzień.

Bliskość lasów i jezior na stałe ukształtowała moje poczucie estetyki. Ojciec, który poświęcił swoje życie malarstwu, a którego prace w dużym

stopniu wpłynęły na moje postrzeganie sztuki, nie zdołał namówić mnie do uprawiania jego dziedziny sztuki. Zacząłem zatem poszukiwania

swojego środka wyrazu w folklorze Krainy Wielkich Jezior Mazurskich. Zauroczyłem się pięknem linii brzegowej i okalającymi jeziora lasami.

Sprowokowało mnie to do zadania pytania „jak ten malowniczy obraz umieścić w domu”?

Marcin Tarkowski

A search for a form of expression.

I grew up in a home that was full of art, where each day spent together was celebrated with great respect to the nature.

Living close to forests and lakes permanently shaped by aesthetic sense. My father, who devoted all his life to painting and whose works had a significant impact on my perception of art, was not able to convince me to follow in his footsteps. Consequently, I started to look for my means of expression in the folklore of the Masurian Lake District. I was charmed by the beauty of the shorelines and the forests surrounding the lakes.

I was stimulated to ask the question: „How can I put this beautiful image inside my home?”

Marcin Tarkowski

Stolarstwo meblowe w DNA/

Furniture carpentry in the DNA

 

 

 

Stół jest sercem domu.

Stół towarzyszy nam w życiu podczas ważnych momentów. Zrzesza rodziny, przyjaciół a także tworzy niesamowity nastrój pomieszczenia,

w którym się znajduje. Postawiliśmy sobie za cel nacechować nasze stoły miłością do polskich jezior. W ten sposób powstały niespotykane

formy, które umilą każdą rodzinną chwilę i przeniosą wnętrze Twojego domu do Krainy Wielkich Jezior.

 

The table is the heart of a home.

A table is a piece of furniture that is near us during important moments of our lives. It brings families and friends together and creates a unique ambiance of the room where it is located. Our objective is to make our tables show our love for Polish lakes. This is how we created the extraordinary forms that will give joy to family’s time together and will bring the Masurian Lake District to your home.

 

Oferta zamieszczona na stronie jest orientacyjna a zamieszczone produkty są dostępne. Realizujemy także indywidualne projekty. Jeśli marzą Państwo o wyjątkowym stole, serdecznie zapraszamy do kontaktu slojeiseki@wp.pl

The prices given on the website are approximate and the products shown are available. We also make custom products. If you would like to buy a one-of-a-kind table, please contact us at slojeiseki@wp.pl.

 


CO NAS WYRÓŻNIA?

INSPIRACJA Z NATURY

KONSTRUKCJA NA LATA

PERSONALIZACJA

PROFESJONALNY SUPPORT